От Матфея 18:21-35
1-я Царств 24:1-13
1-я Царств 16
1-я Царств 18:8
Притчи 28
От Матфея 5:44
2-е Коринфянам 2:11